Woordje van de Erevoorzitter Arno Segers'We are volunteers'

Neeroeteren, 07 september 2015

 

 

 

Momenteel ben ik ruim een jaar in functie en dit na het overlijden van Jaak Nelissen, die ruim 20 jaar de functie van voorzitter had waargenomen en onze vereniging in goede en slechte dagen boven water heeft gehouden. Met vallen en opstaan en dank zij de hulp van een aantal toffe medewerkers is er weer terug hoop en kunnen wij terugblikken op een vruchtbaar jaar en samenwerking.

 

Vooreerst was er het probleem om een gezonde structuur en organisatie te implementeren en daarnaast de inspanning om de medewerkers blijvend te inspireren en te motiveren. Het warm water niet zelf uitvindend werd er in eerste instantie contact gezocht met naburige heemkundige kringen en documentatiecentra.

Vervolgens werd er ook gedacht aan activiteiten waarbij wij de naam van onze heemkundige kring wereldkundig konden maken doch ook de cohesie in onze vereniging konden versterken. Uitgave van een fotoboek ‘Wie het vreger waas’, deelname aan de KWB tentoonstelling voor hobbyisten, Erfgoeddag in samenwerking met ‘Utersjank – Opoeteren en Documentatiecentrum  - Maaseik’, maar ook een wandeldag in natuurgebied ‘Den Tès - 't Langeren’ stonden op ons programma.

 

Natuurlijk kan ik niet omheen het feit dat we ook een groot verlies hadden bij het overlijden van onze vriend en toeverlaat voor alle drukwerken – Rik Vanholen, we zullen hem zeker missen.

 

Tot slot zou ik nog een oproep willen doen naar alle Neeroeterenaren die bekommerd zijn om ons ‘Heem’: “Wij staan in voor het bewaren, conserveren en digitaliseren van al datgene wat betrekking heeft op het verleden maar ook het heden van ons heem”. Aarzel niet om ons te contacteren via de site of rechtstreeks aan te spreken, ogenschijnlijk onbelangrijke documenten, foto’s en dergelijke, bezorg ze ons ofwel als gift ofwel worden ze door ons gedigitaliseerd met de garantie dat de originele stukken steeds terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaars en dit in de kortst mogelijke termijnen.

 

Wij zijn een feitelijke vereniging zonder het oogmerk om winst te maken en iedere medewerker werkt als vrijwilliger, louter als hobby en nuttig tijdverdrijf, om de geschiedenis van ons heem voor de toekomst te vrijwaren en te behouden.