ACADEMISCHE ZITTING CCN -ERELEDEN WOTRA 2017


Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging werd er een academische zitting gehouden. Drie van onze leden werden tot erelid benoemd door de vereniging Wotra zelf en van het stadsbestuur mochten deze leden de gouden stadspenning en een oorkonde in ontvangst nemen. Tot erelid werden benoemd: Jaak Cuppens, Jan Gerits en Jan Segers en dit voor hun gedrevenheid en onophoudelijke inzet tot het bewaren van onze plaatselijke geschiedenis. Verder hadden we Neer Mussen (Neer dé Mes) oudste inwoner van Neeroeteren, 103 jaar 8 maanden en 13 dagen oud, uitgenodigd als eregast en zo konden we op onze beurt ook Neer eens in de bloemetjes zetten. Als kers op de taart konden we nog net op de valreep ons Oters jaarboek 2017 voorstellen. De Burgemeester, schepen van Cultuur en Neer Mussen mochten als eerste een exemplaar in ontvangst nemen. We willen langs deze weg onze collega's van de omliggende heemkundige kringen en alle sympathisanten bedanken voor hun aanwezigheid. De zitting werd afgesloten met een hapje en een drankje aangeboden door de Stad Maaseik. Waarvoor we ons nog eens bedanken.