EEN HART VOOR JE DORPdat wat blijft

Jan Segers 1942-2022 

Overlijden Jan Segers 1942-2022

 

 

Maandagavond 18 april 2022 ontvingen wij het nieuws van het plotse overlijden van ons bestuurslid Jan Segers. Totaal onverwacht is Jan van ons heengegaan.

 

Met  Jan verliezen wij onze "specialist" die altijd veel betekend heeft voor WOTRA.”: Arnaud Grispen.

 

Met het heengaan van Jan,  verliezen wij onze specialist op meer dan één gebied.”: Willy Maasen

 

Wotra verliest alleszins een bestuurs- en erelid dat héél veel betekend heeft voor onze heemkundige kring.”: Gerard Swennen

 

“Met Jan verliezen we onze bron van deskundige uitleg over alles wat met Neeroeteren te maken had. Onlangs hielp hij me nog bij de verklaringen van enkele plaatsnamen in de Schootsheide.”: Ronny Witting 

 

 “Sinds de vijftiger jaren van vorige eeuw kende ik Jan als K.S.A.- genoot. Zijn overlijden komt toch onverwacht voor mij. Jan genoot toch wel een stevige reputatie qua kennis op velerlei vlakken waarme hij zijn WOTRA van de nodige uitstraling voorzag gedurende tientallen jaren.": Jos Zoons 

 

 

 

 

 

Sinds de beginjaren was Jan lid van onze vereniging. Van opleiding was Jan Licentiaat Germaanse Filologie. Op het gebied van de toponymie had Jan Segers belangstelling voor nederzettingsgeschiedenis en voor historische toponiemen op microniveau. Voor zijn licentiaatsverhandeling heeft hij zich bezig gehouden met de toponymie van Neeroeteren. Zo schreef hij al in 1969 ‘Neeroeterse plaatsnamen’ een uitgave van de toenmalige culturele kring Neeroeteren.

Het bewaren van het Neeroeterse dialect lag hem nauw aan het hart. Iedere jaar bracht hij zijn bijdrage in het dialect in ons Oters jaarboek.

 

In ons eerste jaarboek van 1985 schreef hij: ‘Boe hale ze ’t toch oet?, Sagen rond de Pijpers of ’t Langeren, Over Neeroeterse plaatsnamen.’

 

Zijn laatste werk verscheen in ons 20ste jaarboek van 2021: ‘Neeroterse verhaelkes’ Zo verschenen er op al deze jaren verschillende werken van Jan zijn hand geschreven in onze jaarboeken.

 

 

In 2017 werd Jan Segers gehuldigd tot erelid van onze vereniging voor zijn inzet tijdens meer dan 40 jaar actief lid te zijn geweest. Ook kreeg hij van de Stad Maaseik de gouden stadspenning en een oorkonde.

 

 

 

 

Met het heengaan van Jan Segers zal er een grote leegte blijven aan wetenschap over het verleden van Neeroeteren, gelukkig kunnen we altijd terugvallen op zijn talloze werken. Die nu een schat aan informatie vormen voor het nageslacht.

 

 

Jan we zullen jouw erfgoed koesteren en gebruiken als een bron van informatie in de verdere toekomst bij het schrijven van nieuwe artikels  

 

'rust zacht Jan'


Doorzoek onze site op trefwoorden in onderstaande zoekfunctie.

Reeds 50 jaar is een kleine groep vrijwilligers uit Neeroeteren bezig met het inventariseren, onderzoeken, archiveren en publiceren van een schat aan informatie uit het verleden die ons heem rijk is.

 

Interesse? aarzel niet ons te contacteren via onze contact pagina.