Kerk Voorshoven 2019


Kerk van Voorshoven niet meer in gebruik voor kerkelijke erediensten.

 

Precies 80 jaren na de kerkwijding van de kerk van Voorshoven, wordt deze kerk niet langer meer gebuikt voor kerkelijke erediensten. Ook voor de kerk van Voorshoven, net zoals in de rest van Vlaanderen, is de terugloop van kerkbezoekers een vaststaand feit. Een tekort aan priesters was medeoorzaak dat er voor de kerk een nieuwe bestemming moest gezocht worden. En die werd gevonden.

De kerk blijft eigendom van de kerkfabriek, maar ze wordt in erfpacht gegeven aan het katholiek basisonderwijs van Neeroeteren, meer bepaald de basisschool van Voorshoven. Zo blijft de kerk nog steeds een gemeenschapsfunctie vervullen.

 

Op zondag 23 juni 2019 werd voor de laatste keer de eucharistie gevierd in deze kerk. In de liturgie, voorgegaan door pastoor Gerard Vissers,  was er een ritueel voorzien waardoor de kerk teruggebracht werd tot profaan gebruik. (= ontwijding van de kerk). 

In een mooie homilie door pastoor Gerard Vissers over ' de tijd van toen ', eindigt hij met : “  Met pijn in het hart nemen we afscheid van dit kerkgebouw, maar zijn wij ook tevreden dat we zeker een mooie herbestemming hebben gevonden voor dit gebouw. Het blijft in onze katholieke familie. We wensen de school er alle geluk mee.”

Aan het slot van deze dienst werd het bisschoppelijk decreet aan het volk getoond en voorgelezen.  Hierna werd de sleutel van de kerk officieel overhandigd aan de lagere school van Voorshoven.

 

In  eerste instantie wordt de kerk als eetzaal gebruikt. In de winterkapel werd een klaslokaal ingericht en op het hoogzaal zal een schoolbibliotheek gemaakt worden.