BURGEMEESTERS VAN NEEROETERENVolgende personen namen het ambt van burgemeester waar sinds 1830:

 

1. Pendris Willem Jacob Gisbert geboren 01 februari 1774 en overleden 16 november 1851.

Burgemeester van .... tot 1825 en van 1830 tot 1842.

 

 

2. Indekeu Jan Matheus geboren 12 maart 1785 en overleden 03 mei 1850.

 

Burgemeester van 1825 tot 1830 en van 1842 tot 1850.

Burgemeester Indekeu Jan Mathijs
Burgemeester Indekeu Jan Mathijs

3. Peeters Willem geboren 03 september 1815 en overleden te Rekem.

 

Burgemeester van 1850 tot 1855.

Burgemeester Peeters Willem
Burgemeester Peeters Willem

4. Joosten Lambert geboren 05 september 1807 en overleden 13 augustus 1864.
Burgemeester van 1855 tot 1864.

 

5. Peeters Paul Ghisbert geboren 12 december 1819 en overleden 11 juli 1898.     

Burgemeester van 1864 tot 1898.

6. Neelen Dionisius geboren 22 januari 1834.

Burgemeester van 1899 tot 1907.

Burgemeester Neelen Dionisius
Burgemeester Neelen Dionisius

7. Peeters Jacob geboren 19 september 1867 en overleden 19 februari 1944.

Burgemeester van 1908 tot 1933.

8. Swennen Willem geboren 19 juli 1862 en overleden 21 januari 1953

Oorlog Burgemeester van 5/09/1917 tot 20/11/1918

 

De gemeenteraad van Neeroeteren - Provincie Limburg.

 

Tegenwoordig de H.H. Aendekerk, schepen-voorzitter, Peeters, Heymans, Soors, Aengeveld, Lipkens en Swennen,

leden en Vlemelinx gemeentesecretaris.

 

 

Neemt kennis van het besluit van den Heer Generaal-Gouverneur in België van 20 Oogst 1917,

waardoor de Heer Jacob Peeters uit zijn ambt van Burgemeester dezer gemeente ontslagen wordt;

In Nakoming van het ontvangen des Heeren Zivil-Kommissars van Maeseyck,

houdende onmiddellijk voorstelling te doen te einde aan zijne plaatsvervanging te voorzien.

 

Besluit:

Met eenparige stemmen, de Heer Swennen Willem, gemeenteraadslid, voor te stellen,

om Peeters voornoemd te vervangen als Burgemeester.

 

Afschrift hiervan zal overgemaakt worden aan den Heer Zivil-Kommissar te Maeseyck.

 

Aldus gedaan, in zitting, te Neeroeteren, den 5 September 1917.

 

 

Burgemeester Swennen Willem
Burgemeester Swennen Willem

9. Janssen Jacob geboren 04 oktober 1876 en overleden 16 november 1960. 

Burgemeester van 1933 tot 1947.

Burgemeester Janssen Jacob
Burgemeester Janssen Jacob

10. Soors Mathieu van 13 november1941 tot september 1944 nam Soors Mathieu,

 

burgemeester van de nieuwe orde, het ambt waar.

Burgemeester Soors Mathieu
Burgemeester Soors Mathieu

11. Indemans Hendrik geboren 08 oktober 1898 en overleden 28 juli 1967.

Burgemeester van 1947 tot 1965.

Burgemeester Indemans Hendrik
Burgemeester Indemans Hendrik

Inhaling Burgemeester Indemans

12. Hons Frans van Aldeneik geboren 10 maart 1911 en overleden 29 oktober 1987.
Burgemeester van 1965 tot 1976.

Burgemeester Hons Frans
Burgemeester Hons Frans

7 februari 1965 huldiging Burgemeester Frans Hons info heemkunde Wotra Neeroeteren

Burgemeester Dr. Frans Hons

Opening tankstation Janssen

Burgemeester Hons en de Civiele bescherming en andere verenigingen van Neeroeteren