Wapenschild van de gemeente Neeroeteren


Tekst: Willy Maasen

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 1902 bepaalt het definitieve uitzicht van het wapenschild.

 

Heraldische omschrijving

 

Met dwarsstrepen van goud en van keel van 10 stukken, met de vis van sabel rechtstandig geplaatst over alles heen. De Madonna werd weggelaten.

 

Heraldische kleuren:

 

Keel = rood gneules

 

Sabel = zwart


Verantwoording

Margaretha van Heinsberg, abdis van Thorn, stond in 1365 aan de Schepenbank van Neeroeteren toe, gebruik te maken van haar eigen zegel, dat geblazoeneerd was met het smal gedwarsbalkt schild van de graven van Loon, beladen met een vis paalsgewijze geplaatst, het schild zelf werd geplaatst voor de Madonna, beschermheilige van de abdij.

Deze heraldische samenstelling is verantwoord door het feit dat Margaretha van Heinsberg de dochter was van de graaf van Heinsberg en van Mathilda van Loon, op haar beurt  dochter van  Arnold VIII graaf van Loon en van Chiny. De vis overheen het smal gedwarsbalkte schild van Loon, is ontleend aan het schild van de graven van Chiny die destijds een schild met twee forellen voerden .

Het wapen van Margaretha van Heinsberg komt niet alleen voor op het zegel van 1365, maar  ook  op dit van 1550 en 1617.

Bron:

Wapenboek van de Provinciën en Gemeenten van België (blz. 741).Dit werk werd uitgegeven door het Gemeentekrediet van België ter gelegenheid van de vijfennegentigste verjaring zijner stichting (1860-1955).

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 1902

(verschenen in het staatsblad van 27-28 januari 1902)

 

            Ministerie                                                            Leopold II, Koning der Belgen

 

van Binnenlandsche Zaken

 

en Openbaar Onderwijs                                               Aan allen tegenwoordig en toekomenden, Heil ;

 

Beheer van Provincie- en Gemeentenzaken

 

nr. 58588

 

De gemeenteraad van Neeroeteren,  provincie Limburg, hebbende door zijne beraadslaging van 1 februari 1900, den wensch uitgedrukt gemachtigd te worden, gebruik te maken van het wapenschild dat vroeger in het bezit der gemeente was;

Overwegende dat uit geloofwaardige oorkonden blijkt, dat de schepenen van Neeroeteren, voor 1795, regelmatig gebruik hebben gemaakt van een bijzonder wapenschild;

Gezien het koninklijk besluit van 6 Februari 1837, tot regeling van den vorm der gemeentezegels;

 

Op verslag van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs en van Onzen Minister van Buitenlandse Zaken;

 

Op eensluidend advies van Onzen Heraldieken Raad;

Wij hebben gemachtigd en machtigen, bij deze open brieven, de gemeente Neeroeteren gebruik te maken van dit wapenschild, zoals het hier beschreven en afgebeeld is;

 

Met dwarsstrepen van goud en van keel van tien stukken, met den visch van sabel rechtstandig geplaatst over alles heen.

 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs en Onze Minister van Buitenlandsche Zaken zijn, elk op zijn gebied, belast met de ten uitvoerlegging van deze brieven, welke in den Moniteur  zullen opgenomen worden.

 

Gegeven te Nice, den 14 januari 1902

 

Leopold

Van 's Koningswege:

De Minister van Buitenlandsche Zaken

 

                 De Favereau

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs

 

                  J. de Trooz

Gezien, onderzocht en ingeschreven in het stamregister nr. 404

 

De Algemene Secretaris van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs

                     Sauveur

Bron:

 

Geschiedenis van Neeroeteren , tweede deel, door P-J Maas 1906