Activiteiten Wotra Neeroeteren Arnaud Grispen geeft signeersessie op boekenbeurs te Antwerpen.

Reeds het vijfde boek van zijn hand werd dit jaar uitgebracht, "Opmerkelijke muntvondsten op Maaseiker grondgebied". Dit 170blz. tellende boek, geeft een overzicht van muntvondsten in onze regio, gaande van Kelten tot Wereldoorlog 2. In juni verscheen reeds een artikel over dit prachtig geïllustreerde boek in het Belang van Limburg. Als bekroning voor heel zijn inzet over meer dan 50 jaar intensief bezig te zijn met de muntgeschiedenis onder de loep te nemen. Werd Arnaud uitgenodigd om vrijdag 2 november 2018 een signeersessies te geven op de boekenbeurs in Antwerpen. "Het heeft toch wel iets om tussen al die top auteurs als hobby auteur te mogen zitten."  Er werd zelfs een interview van Arnaud afgenomen, door een studente die dit als opdracht had meegekregen van de campus. Ook tal van mensen uit andere provincies waren geïnteresseerd in Arnaud zijn vakkennis over munten. Zo heeft hij verschillende boeken met een persoonlijke tekst mogen voorzien. Wij als vereniging kunnen zeer fier zijn op onze collega, die niet alleen een verrijking op gebied van muntkennis is, maar ook nog eens een zeer sympathieke en gedreven bestuurslid.

Namens het bestuur, een hele dikke proficiat Arnaud!!!!  


Schenking "Keltisch bijltje" van de 'bieleman' schutterij St-Anna Voorshoven.

Gisteren 4 oktober 2018 mochten we Jos Zoons uit Voorshoven verwelkomen op onze maandelijkse vergadering. Als men over de heemkunde van Voorshoven praat, kun je het beste bij Jos te rade gaan. Hij is een lopende bibliotheek en kan je alles uit de doeken doen over, bijnamen, plaatsnamen, verenigingen enz. uit Voorshoven. Ook heeft hij reeds jaren allerhande documentatie over zijn Voorshoven verzameld. Wij mochten reeds verschillende mooie documenten scannen en opslaan in ons archief. 

Gisteren verscheen Jos, met een wel heel prachtig 'artefact'!!!

Het Keltisch bijltje van de "BIELEMAN" van schutterij St-Anna van Voorshoven. 

Daar we reeds langer in het bezit zijn van het zilverwerk van de Schutterij St-Anna van Voorshoven, vond Jos dat het tijd was het Keltisch bijltje terug te verenigen. Het bijltje werd bij aanvang van de tweede wereldoorlog verstop bij een van de leden van St-Anna en verbleef vanaf dan bij verschillende personen om uiteindelijk in Jos zijn bezit te komen. In ons volgend jaarboek lees je hier meer over.

We willen Jos van harte bedanken voor deze opmerkelijke schenking!!!Jos wil ons in de toekomst ook verder blijven informeren met zijn kennis over het verleden van Voorshoven. Zo mogen we als heemkundige kring fier zijn dat we nu uit alle gehuchten van Neeroeteren een vertegenwoordiger in onze rangen hebben.


KWB tentoonstelling 2018

 

     Pasen en Paasmaandag stelden we onze deuren weer open tijdens de jaarlijkse KWB tentoonstelling. Een eeuw voetbal in Neeroeteren, archieffoto's van Wotra, motorcross te Neeroeteren, het patrimonium van de schutterij Sint-Catharina uit Berg-Waterloos, Arnaud Grispen deed gratis taxatie van oude munten en je kon weer proeven van ons Neroters Doeierke. Lag het aan de Ronde van Vlaanderen die deze dag gereden werd of zijn de mensen niet meer gewonnen voor het verleden van Neeroeteren? Wel mochten we vaststellen dat ons lokaal niet erg toegankelijk is, veel bezoekers wisten niet eens dat er op de 1ste verdieping iets te zien was!!! Voor de ouderen onder ons is de steile trap naar boven een No Go!!! De opkomst was minder dan andere jaren, ook op Paasmaandag bleef het grote publiek in ons lokaal uit.

    We laten ons echter niet ontmoedigen, want de bezoekers die toch de weg naar boven vonden, waren zeer enthousiast over onze smaakvolle aankleding van het lokaal. De gesprekken en verhalen over vroeger deden ons beseffen dat we zeker moeten blijven volhouden en de ingeslagen weg moeten verder zetten. Het digitale tijdperk is een groot voordeel om alles te archiveren, we zien hier op onze website meer en meer bezoekers komen. Dit is de nieuwe generatie bezoekers, wanneer men vroeger iets wilde zien, moest men naar buiten komen. Het internet is zeker een voordeel om al die oude foto's eens rustig thuis te kunnen bekijken, het nadeel, het sociale contact en de eventuele verhalen achter sommige foto's blijft verborgen en zal nooit verteld kunnen worden. Aan al onze bezoekers doen we dan ook een oproep, heb je een leuk verhaal over iets uit het verleden van Neeroeteren. Hier op onze site vind je een contactpagina, stuur eens een berichtje en als jullie willen komen we even langs om deze leuke anekdotes te noteren en al zo te archiveren voor onze volgende generaties.                                                  

                                                                                                                                                                                                               Witting Ronny

 

 


Pasen 1 april 2018


paasmaandag 2 april 2018


Erfgoed

van Sint-Catharina schutterij terug naar ons heem.

 

     Onlangs kregen we het bericht dat het patrimonium van de schutterij Sint-Catharina uit Berg-Waterloos terug naar Neeroeteren komt, mede door toedoen van het Schepencollege en in het bijzonder de schepen van cultuur Myriam Giebens. Onder andere het vaandel, het zilverwerk, drie verschillende kostuums, een degen met schede en een trommel maken deel uit van het patrimonium.In Neeroeteren hebben niet minder dan zeven schutterijen bestaan. De oudste sociëteit was de Sint-Jorisgilde, ook Oude Schutten geheten. Deze gilde werd opgericht “ter eeren des Hochwerdighen Sacraments ende des heylighen Martelers ende gloriosen Ridders, des goeden Sint-Joris, ende te loeve ende te dienst onsen genedighen Heeren, Heer van Luyck ende haer genaedighe Vrouwe van Thorn ende des goeden dorps van Nederoeteren …”. Het gildereglement werd op 20 februari 1478 door Lodewijk van Bourbon, prinsbisschop van Luik en door Gertrudis van Sombreffe, abdis van Thorn, goedgekeurd en bezegeld. Naast de schuttersmaatschappij van Sint-Joris bestonden er vanaf de 18de eeuw nog drie andere schutterijen te Neeroeteren, de Sint-Catharina gilde, ook jonge schutten geheten, de Sint-Lambertusgilde en de Sint-Anna gilde. De oudste platen van het eremetaal van deze schutterijen dateren van 1623, 1603 en 1638. Wat de Sint-Catharina schutterij betreft vermeldt een oorkonde nochtans het jaar 1589. In 1989 vierde deze schutterij trouwens het 400-jarig bestaan. Helaas zijn al deze schutterijen ter ziele gegaan. Het patrimonium van de Sint-Catharina schutterij werd sinds 2007 bewaard in het depot van de stad. Op het schepencollege van 19 februari 2018 werd beslist het patrimonium in bewaring te geven van de Heemkundige Kring Wotra – Neeroeteren.

Uiteraard doet de Heemkundige Kring Wotra nu een warme oproep naar oud-leden van de Sint-Catharina gilde die in het bezit zijn van; oude foto’s, films, documenten, archiefstukken, om dit kenbaar te maken aan en ter beschikking te stellen van de Heemkundige Kring. Wij inventariseren en digitaliseren deze stukken en ze worden nadien terug aan de oorspronkelijke bezitter bezorgd.

 NEER MUSSEN 104 JAAR

14 februari 1914, nog voor de eerste wereldoorlog was uitgebroken zag Neer Mussen het levenslicht. Nu 104 jaar later is hij de oudste inwoner van Neeroeteren en verkeerd nog steeds in een goede gezondheid. Om zijn winteravondjes een beetje te verzachten, brachten we een "zeer oude" Bols genever mee !!! Ik heb al veel bezoek gehad dit jaar, zelfs de Burgermeester is hier geweest en had een mooie bos bloemen bij. Al mijn geburen en vrienden waren ook hier, ja ze zijn me niet vergeten. En nog even dit: mijn verhaal is al door heel wat mensen gelezen, deze komen mij dan vertellen hoe mooi ze het vonden. Daar ben ik wel heel fier over, nogmaals dank hiervoor. Neer via deze weg ook nog eens een dikke proficiat en op naar de 105 jaar !!!

 

 

 Detectordag te Maaseik

In het musea te Maaseik vond op 27 december de detectordag plaats. In samenwerking met de stad Maaseik organiseerde Nico Smeets en Arnaud Grispen de detectordag voor jongeren. Samen met Eric Cuppens en Ronny Witting werd er een woordje uitleg gegeven aan de kinderen hoe en waar ze met een detector op zoektocht naar oude munten ed. konden gaan. Wat heb je nodig, hoe werkt een detector en wat kan ik allemaal vinden. De jongeren gaven hun ogen en oortjes goed de kost. Zeker bij het zien van de gouden munt, die gevonden werd in Maaseik. Van het Musea ging het naar de zandbak, hier werden door Nico en Arnaud munten verstopt in het zand. Nu konden ze de theorie in praktijk omzetten. De ene schreeuwde al harder dan de andere bij het vinden van een mooi muntje. Deze jonge generatie detectoristen zal in de toekomst nog zeker veel muntjes gaan vinden, nu ze de juiste 'now how' hebben aangeleerd. Na afloop kreeg elk kind nog echte chocolade muntjes van de stad aan geboden.

 

 BASISSCHOOL OETERVELD ORGANISEERT VERTELWANDELING.

Onder het motto ' Hoera voor de voorleespapa's ' organiseerde Juf Mia Reeskens van basisschool Oeterveld tijdens de voorleesweek op woensdag 22 november 2017, in samenwerking met Heemkundige Kring WOTRA, een vertelwandeling doorheen het centrum van Neeroeteren. Op 12 locaties werden er door papa’s en opa’s verhalen voorgelezen over hun dorp Neeroeteren van vroeger en heel vroeger.

Deze vertellingen kwamen uit de verhalenbundel van meester Albert Vanholen, directeur van de jongensschool vanaf 1953, en uit opstelboekjes van jongens uit de jaren zestig. De dag begon met een gezamenlijk moment waarbij bestuurslid  Matty Doumen van Wotra, aan de hand van een powerpoint, een wandeling maakte doorheen het centrum van Neeroeteren met foto’s van de plaatsen hoe het vroeger was en nu. In groepjes vertrokken de kinderen daarna op wandel en op 3 verschillende locaties luisterden ze naar die verhalen. Het was een leerrijke voormiddag, waar de kinderen ondergedompeld werden in het verleden van hun dorp en dit op plaatsen waar ze misschien anders nooit kwamen o.a. de Neer- en Kleeskensmolen, het schoolhuis, de Koepel, de pastorie, de beugelbaan, het oude gemeentehuis, enz. De papa’s en opa’s brachten deze vertellingen op een boeiende manier. Het was een fijne samenwerking met ouders, grootouders, verantwoordelijken van de verschillende locaties en Heemkundige Kring Wotra.Lezing muntvondsten in en rond Maaseik

door Arnaud Grispen

Gisterenavond, 9 november 2017, om 19h was een grote groep geïnteresseerde personen komen luisteren naar de boeiende lezing over muntvondsten in en rond Maaseik door Arnaud Grispen. Arnaud Grispen heeft er zijn levenswerk van gemaakt. Met een vijfde boek in de maak en tal van artikels geschreven voor verschillende gerenommeerde instanties. Kon Arnaud met zijn schat aan kennis de mensen boeien door alles tot in de puntjes op een verstaanbare wijze uit te leggen. Met een verzorgde PowerPoint van de tentoongestelde munten, kreeg men een beter zicht op deze mooie exemplaren die te bewonderen zijn in het musea van Maaseik. Nico Smeets, collega en vriend van Arnaud had zijn muntvondsten ter beschikking gesteld en was voor de gelegenheid assistent van Arnaud. Na afloop van de lezing werd en nog een tombola gehouden onder de aanwezigen met als prijs vijf boeken van Arnaud Grispen. Hierna verplaatste het ganse gezelschap zich naar het musea van Maaseik om de tentoonstelling te bewonderen. Het was een zeer geslaagde avond en voor geïnteresseerden loont het zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen in het Musea van Maaseik. De tentoonstelling loopt nog tot 8 januari 2018. 

Bezoek aan muntvondsten tentoonstelling in Maaseik

Op vraag van onze ondervoorzitter, kregen Arno en Ronny een privé rondleiding met en door Arnaud Grispen. Arnaud maakte ons wegwijs in de lectuur over muntvondsten in en rond Maaseik. De exponenten waren zeer mooi ondergebracht in goed beveiligde glazen kasten. Alles was voorzien van prachtige banners, met historische achtergrondinformatie. Informatie die voor een groot gedeelte komt van onze numismaticus Arnaud Grispen. Als heemkundige kring van Neeroeteren mogen we terecht fier zijn op Arnaud zijn prestatie voor deze zeer mooie en unieke tentoonstelling. Open monumentendag 2017

Zondag 10 september. Andre Verheyen (voorzitter heemkundige kring Elen) had ons gevraagd een lezing te willen geven over de 'spionagedienst WO I te Neeroeteren'. Onze ondervoorzitter Ronny is reeds jaren bezig met onderzoek naar dit thema. Zijn kennis is in de jaren dan ook uitgegroeid tot een kleine databank. Er passeerden drie groepen, samen +/- 60 personen. Ronny wist ze allen te boeien met verhalen over: Kernelke, Louis Peeters, Passeurs Vandebroek, Van Lee, Claessens, Bours en nog vele anderen. De route die genomen werd tijdens de ontvluchting aan bezet België werd netjes uit de doeken gedaan, alsook de verschillende manieren om 'de draad'  te passeren. Het 'vluchtoord Uden' , de ontsnapping van 'Hendrik Vandebroek' uit de gevangenis in Hasselt, het verhaal over 'Hendrika Vandebroek' , dood gebleven aan de draad. Onze voorzitter Arno Segers was voor de gelegenheid 'fotograaf van dienst'  en zorgde voor het lichamelijk welzijn. We mogen het een geslaagde namiddag noemen daar aan de duiker bij paal 26 op de Bek te Neeroeteren.
Bezoek aan onze oudste inwoner, 'Neer de Més'.

Gisteren zijn onze voorzitter Arno Segers en ondervoorzitter Ronny Witting een bezoek gaan brengen aan Neer Mussen. Neer is ondertussen al 103 jaar en 6 maanden oud. De oudste inwoner van ons dorp. Samen met zijn zoon Jos hebben we oude foto's bekeken en kwamen vele herinneringen boven bij onze Renier. In ons volgende jaarboek kunnen jullie Neer zijn verhaal lezen.

 Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"

Vandaag, 22 augustus 2017,  hadden onze voorzitter Arno Segers en ondervoorzitter Ron Witting een afspraak met onze collega's van heemkundige kring "Het Land van Thorn". We werden zeer vriendelijk en hartelijk ontvangen en kregen een rondleiding in hun accommodatie. Men moet zeggen een prachtlocatie vlak bij de Abdijkerk en gemeentemuseum “Het Land van Thorn”. Ze beschikken over een uitgebreid archief dat terug gaat tot de vroege middeleeuwen. Hier kan je dagen slijten om onderzoek te doen naar de genealogie van je voorouders en word je geholpen door een team gedreven mensen, die allemaal stuk voor stuk vakmensen in hun gebied zijn. Bij een leuke babbel en een lekker tasje koffie, overhandigde onze voorzitter de ganse collectie Wotra jaarboeken. Ook wij mochten enkele prachtige boeken in ontvangst nemen van en door hun gemaakt. Te kort was de tijd om alles te bewonderen. Daarom werd afgesproken voor een volgend treffen, met een persoonlijk rondleiding in het prachtige Thorn.

 Heemkundige Kring Wotra gaat “ichteren” bij de bewoners van zorgcentrum Het Park.
 
De eerste in een reeks van “ichter-namiddagen", een organisatie van de Heemkundige Kring Wotra naar een idee van Matty Doumen en met gastspreker Ronny Witting met een projectie van oude foto’s, mag als zeer geslaagd bestempeld worden.
 
Onder de titel  ‘Jaak van Kiêpke geit op reis ' , maakten de bewoners van zorgcentrum Het Park te Neeroeteren kennis met oude bekenden van ons dorp uit hun jeugdjaren. Ruim een week op voorhand werden de bewoners al warm gemaakt en hun nieuwsgierigheid gewekt door de tentoonstelling van foto’s op een zestal banners van twee meter in de gangen van het zorgcentrum.  Als begenadigd verteller wist Ronny menige reacties van het talrijk aanwezige publiek uit te lokken. Ook door de bewoners werd er actief meegewerkt en kwam menig verhaal en herinnering naar boven. Dit verdient zeker navolging, want ons ruime archief aan foto’s bevat  nog heel wat leemtes en dient verder aangevuld met ongekende verhalen die ons door de bewoners kunnen verteld worden.
 
Tijdens een slotwoord waren de wederzijdse dankwoorden oprecht en gemeend. De directeur van het centrum, Johan Wijnen, dankte de mensen van Wotra voor deze geslaagde namiddag en zeer boeiende uiteenzetting door Ronny Witting. De voorzitter van de Heemkundige Kring, Arno Segers, dankte op zijn beurt voor de eer die hun te beurt viel om een bezoek te mogen brengen aan de bewoners van het zorgcentrum met de stellige belofte dat er zeker nog een vervolg zou komen op deze geanimeerde namiddag. Ook de drijvende krachten achter deze organisatie, Ronny en Matty, werden nog eens extra in het dankwoord betrokken. Tot slot werden nog een aantal fotoboeken ' Wie het vreger waas – een uitgave van de Heemkundige Kring – als geschenk aangeboden aan het animatieteam zodat de bewoners nog eens rustig op eigen tempo kunnen nagenieten van de schoonheid van ons dorp Neeroeteren zoals het was in de vorige eeuw.Fototentoonstelling in woonzorgcentrum 

"Het Park"

 

Sinds dinsdag kan je in de wandelgangen van woonzorgcentrum " Het Park " onze fotocollectie over "minse oet oz derp" bewonderen. De bewoners en het personeel van het rusthuis waren  allen laaiend enthousiast over de tentoongestelde werken van onze heemkundige kring. Heel veel lieve en lovende woorden mochten we reeds in ontvangst nemen. Wij willen jullie "minse van oz derp" bedanken voor het mogen inscannen van "jullie" foto's, die we nu langs deze weg aan het grote publiek kunnen tonen. 

 

Hartelijk dank namens het ganse bestuur van Wotra. Bezoek Jos Billen en Jan Gerits

Vandaag bracht Jos Billen ons een prachtig schilderij van

"De volendammer - Harrie Kneepkens" uit Neeroeteren.

Jos vertelde dat Harrie voor elk van zijn kinderen dergelijk schilderij maakte voor hun huwelijk. Jos, bedankt voor deze unieke schenking aan onze kring.

Ook deze voormiddag kwam Jan Gerits, gekend van zijn vele publicaties  (meer dan 5000 ), op bezoek in ons lokaal.

Jan schreef in de jaren '60  artikels voor Wotra die je kan lezen in verschillende Oeterse jaarboeken. (Nog steeds verkrijgbaar)

Jan is een bron van geschiedenis over Neeroeteren. Hij zal zeker weer een bijdrage leveren aan ons volgend jaarboek.

Jan, het was gezellig en kom gerust wat meer voorbij in je geliefde dorp !

 Erfgoeddag Maaseik "ZORG"

 

    Zondag 23 april 2017 kon men genieten van een prachtige tentoonstelling over zorg in onze streek. Willy Maasen had deze keer het ganse project voor zijn rekening genomen. De bijelkaar verzamelde info over "zorg" in Neeroeteren is een heel mooi stukje waardevolle geschiedenis over deze sector geworden en zal zeker aan bod komen in ons volgende jaarboek. In de kapel van het ziekenhuis te Maaseik werd alles ondergebracht en gaf gids Mevrouw Francine Beirnaert een rondleiding met een prachtig woordje uitleg. De samenwerking onder Wotra Neeroeteren, Utersjank Opoeteren, Werkgroep Documentatie Maaseik en Toerisme & Musea Maaseik  was perfect en heeft bijgedragen tot een zeer mooi eindresultaat.KWB tentoonstelling 2017.

 

    Voor de derde keer op rij namen we tijdens de paasdagen deel aan de KWB tentoonstelling in het CCN. Voor de gelegenheid hebben we ditmaal ons lokaal open gesteld voor het publiek.

Ons thema was "minse oet oz derp Nerotere". Tevens kon iedere bezoeker proeven van ons "Neroters Doeierke". Een vaste waarde ondertussen is de "taxatie van oude munten" door bestuurslid Arnaud Grispen

Wij willen iedereen bedanken voor de vele feedback die we kregen ivm foto's die we tentoon gesteld hadden. Wij gaan deze info aan ons archief toevoegen en gebruiken in ons volgende jaarboek. Namens het ganse bestuur "een grote dank aan al onze bezoekers" !!!!Bezoek aan Neer Mussen 103 jaar.

 

    Deze week bracht bestuurslid Ronny Witting een bezoek aan Renier "Neer" Mussen. Neer is de oudste inwoner van Neeroeteren, op 18 februari 2017 werd hij 103 jaar. Hij verkeert nog steeds in een goede gezondheid en zijn geheugen heeft hem nog niet in de steek gelaten. Dus tijd om een gesprek met Neer te hebben over het verleden van Neeroeteren. In ons volgend jaarboek brengen we zijn verhalen en herinneringen aan de oude tijd in Neeroeteren.

Wil je weten wat het geheim is om 103 jaar te worden? Kom naar de KWB tentoonstelling op Pasen en Paasmaandag en we zullen je "Neer" zijn recept vertellen.                                

                                                                                          

                                                                                               Ronny WittingVIERPREEVE NEROTERS DOEIERKE

  Voor onze deelname aan de KWB-tentoonstelling 2017 stellen we ons lokaal open voor de bezoekers. Om deze dag zo gesmaakt mogelijk te mogen herinneren, hebben we een eierenlikeur op grootmoeders wijze laten maken. Deze eierenlikeur werd "Neroters Doeierke" gedoopt. Om er zeker van te zijn dat ons drankje de smaakorganen op een juiste manier prikkelt, hebben we dit eerst zelf aan een grondig proefuurtje onderworpen. Kom zelf langs op  16 en 17 april in ons lokaal en proef van een gratis aangeboden Neroters Doeierke !Ode aan pater Mathieu Knevels.

 

Naar een idee van Heemkundige Kring Wotra werd er een ode gebracht aan pater Mathieu Knevels te Voorshoven - Neeroeteren Het vrome leven van deze musicus en dichter werd naar voor gebracht door de voorzitter Arno Segers. "Paterke", zo noemde iedereen hem, schreef honderden gedichten; herinneringen over zijn thuis, zijn straat, zijn mensen en dingen, over de natuur en zijn verbondenheid ermee. De herinnering aan het paterke leeft voort in zijn werk dat zo sterk de bronnen aanboort van het echte leven, de jeugd tussen 'Geisteren, Solt en de kanaal'. Hij overleed op 10 januari 1977.

De dames van Femma hielden een bloemlezing uit de dichtbundels van het paterke. De muzikale omlijsting werd verzorgd door "De Wanmièle" met liedjes uit hun eigen repertoire. Een warme avond die zeker gesmaakt werd door het aanwezige publiek.Lezing over WOI door Frans Medaer.

Woensdag 25 november 2015, gaf Frans Medaer een lezing over de gebeurtenissen tijdens WOI aan de Maaskant met bijzondere aandacht voor Neeroeteren. De talrijk opgekomen gasten konden genieten van een prachtige lezing, die voorzien was van bijhorende powerpoint met meer dan 200 foto's en muzikaal toemaatje van Frans zelf.  KWB tentoonstelling 2016

  Pasen 2016, hadden we een expositie van een kleine greep uit ons archief in het CC van Neeroeteren. Onze bestuursleden gaven deskundige uitleg waar gewenst en mochten zelf ook weer interessante anecdotes registreren voor ons heem. Arnaud Grispen was present om de bezoekers vakkundig te woord te staan bij het taxeren van hun meegebrachte munten. We mogen ook dit jaar weer fier zijn op onze bijdrage, de bezoekers waren zeer enthousiast over het tentoon gebrachte materiaal. 

 Lezing Arnaud Grispen bij Rotaryclub Maaseik

Gisterenavond 20 oktober 2015, gaf Arnaud Grispen present voor een lezing over numismatiek, met aandacht voor de munten geslagen te Maaseik. De leden van de Rotaryclub Maaseik waren talrijk verschenen om deze leerrijke avond bij te wonen. Met veel enthousiasme bracht Arnaud een waaier aan interessante wetenswaardigheidjes over oude munten van gans België, maar ook specifiek deze die in Maaseik gevonden werden.   Detecteren crashsite Vickers Wellington BJ 876 

Mei 2015 na veel onderzoek gedaan te hebben, gingen we samen met ooggetuige Gaspard Verheyen naar de locatie waar op 01-08-1942 een bommenwerper van het type Wellington was neergestort. Gaspard wees ons de exacte plaats aan. Arnaud Grispen zocht de weide af met zijn detector en kon al rap resultaat boeken. Samen met voorzitter Arno Segers en Ronny Witting werd het ene voorwerp na het andere boven gehaald. 

Wandeling Tösch Langeren 2015

April 2015 afspraak aan Moscow parking in de Tösch Langeren voor een wandeling onder leiding van Francis Telen gids van natuurpunt. Zo leerden we allen iets meer over de biotoop kennen in de prachtige natuurgebieden die Neeroeteren rijk is. 

Erfgoed dag Opoeteren 2015

April 2015 hadden we een expositie van ons archief in "De Riet" te Opoeteren. Samen met Utersjank van Opoeteren, documentatiecentrum Maaseik en stad Maaseik mochten we een expositie houden over ons dorp aan de Bosbeek. Weer een geslaagde activiteit die op veel lof mocht rekenen. 

KWB tentoonstelling 2015

April 2015 hadden we een expositie van ons archief in het CC van Neeroeteren. De bezoekers waren enthousiast over ons initiatief. Het gaf dan ook aan dat we de goede weg zijn opgeslagen en deze weg verder zullen uitbouwen. Bezoek aan documentatiecentrum Maaseik

Mei 2014 brachten Arno, Matty en Ronny een bezoek aan het documentatiecentrum van Maaseik. We kregen een zeer uitgebreide rondleiding van Wim Corstjens.Gedichten van een monnik in St-Lambertuskerk

15 maart 2014 had in de St-Lambertuskerk de lezing over de gedichten van pater Bussels plaats. Onder begeleiding van het Aurora collectief werden de gedichten voorgelezen.

 Ichteraovendj

Oktober 2013 organiseerden wij onze eerste  volkskundige 'Ichteraovendj' met de plaatselijke muziekgroep 'De Wanmieêle, gastspreker Albert Neyens en een projectie van foto's uit de oude doos.