In Memoriam 

 

RIK VANHOLEN

Er zijn figuren, die lang nadat ze heengingen toch onafscheidelijk verbonden blijven met de gemeenschap waarin ze leefden, omdat ze een grote impact hadden en als zodanig onuitwisbare sporen nalieten. Een dergelijk figuur was Rik Vanholen, die op 27 april 2015 thuis zachtjes is heengegaan. Niet alleen als gemotiveerd heemkundig bestuurslid en vakkundige boekbinder werd hij geprezen, maar ook en vooral werd hij gewaardeerd als mens.