IN DE PERSMazine Stad Maaseik Mei 2019


Mazine stad Maaseik februari 2019


 

Heemkundige kring Wotra eert zijn voorzitter.

 

21/12/2018 door Arno Segers

 

Heemkundige kring Wotra eert zijn voorzitter.

 

                                                          Foto: Ronny Witting

 

Neeroeteren

 

Maaseik - Onder impuls van Ronny Witting en Arnaud Grispen werden de voorzitter van Heemkring Wotra en zijn echtgenote op passende wijze in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet.

 

Op tekst van Ronny Witting mocht Arnaud Grispen de blijken van waardering uitdrukken. Op gevatte wijze werd een overzicht gebracht van de realisaties en activiteiten van onze heemkundige kring gedurende de laatste vijf jaren. De bijna ter ziele gegane vereniging werd weer nieuw leven ingeblazen mede dankzij de vorming van een hecht team. Met fierheid mogen we stellen dat de naam Wotra weer een begrip geworden is en heel wat bijval mag ontvangen.
De laatste jaren werd er sterk ingezet op het verzamelen, archiveren en digitaliseren van informatie, foto’s, documenten, … ons door de bevolking van Neeroeteren aangereikt. Sommige aspecten zijn echt monnikenwerk maar worden toch met de nodige ijver en enthousiasme uitgevoerd en uitgebouwd. Natuurlijk dienden de nodige IT-middelen aangeschaft en dit dankzij de medewerking van de stad Maaseik.
Ook de nauwe en goede samenwerking met de naburige heemkringen Utersjank en het Documentatiecentrum Maaseik mag zeker vernoemd worden en het GHK Thorn mogen we hierbij niet vergeten. Verder werd er ook sterk ingezet op het behoud van ons dialect ’Neroterse Kal’ en dit door de oprichting van een aparte werkgroep. Deze werkgroep heeft zeker niet de pretentie om een zoveelste lijvig woordenboek uit te geven doch door middel van de ontwikkeling van een Webapp willen zij een vaste schrijfwijze en juist woordgebruik het ‘Neroters’ terug onder de aandacht brengen van de inwoners van Neeroeteren.

 


 

Heemkundige Kring Wotra bezoekt oudste inwoner van Neeroeteren

 

13/12/2018 om 12:40 door Arno Segers

 

Heemkundige Kring Wotra bezoekt oudste inwoner van Neeroeteren

 

                                                                    Foto: Ronny Witting

 

Neeroeteren - Naar aanleiding van de komende feestdagen en een nieuwe uitgave van ons Ooters Jaarboek, bracht een afvaardiging van de plaatselijke heemkring Wotra, een bezoek aan Neer Mussen.

 

Naar goede gewoonte en met zijn 105de verjaardag in het verschiet werd weer een exclusieve uitgave met hardcover van ons Ooters Jaarboek overhandigd.
Neer werd geboren op 14 februari 1914 en de krasse 100- jarige doet het nog steeds zeer goed, alleen vindt hij het weer de laatste dagen een beetje slecht en houdt hij niet echt van de wintermaanden. "Dan wille de gevrichte het neet mier zoë good doon", aldus Neer. "Maar met zijn 104 jaar en nog twee maandjes te gaan om de kaap van de 105 jaar te halen, mogen we zeker niet klagen", vervolledigt zijn zoon Jos, die dagelijks vanuit Meeswijk zijn vader een bezoek brengt.
"Wij wensen Neer en zijn familie prettige feestdagen en bij deze wenst Neer ook aan alle inwoners van Neeroeteren een voorspoedig en gezond 2019", aldus de Heemkundige Kring Wotra.

 Dit jaar herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden. In de MAzine juli 2018 staat onze bijdragen over deze periode in Neeroeteren.


 Muntkenner Arnaud Grispen giet rijke geschiedenis van Maaseikse centen in boek

 

'Enkele unieke vondsten gedaan in de Maaseikse bodem'

 

Maaseik - Phillip PERGENS

 Met zijn vijfde wetenschappelijk boek spitte muntkenner Arnaud Grispen (62) uit Neeroeteren (Maaseik) de rijke geschiedenis van zijn eigen gouw naar boven. Het resultaat zijn 150 centjes, klein en groot, die beschreven worden in het boek ‘Opmerkelijke muntvondsten op Maaseiker Grondgebied. Van de Kelten tot Wereldoorlog II’. “Ik heb hier drie jaar lang aan gewerkt”, zegt de specialist numismatiek. Het beschreven topstuk is wellicht de gouden munt van Jan Van der Marck uit 1483. “Die werd wereldwijd nog nooit in natura teruggevonden, maar werd in de zomer van 2016 in Heppeneert opgegraven.”

  

 Met vijf boeken, waarvan al duizenden exemplaren over de toonbank gingen, en tientallen wetenschappelijke publicaties is Arnaud Grispen een begrip in het wereldje van de muntkunde ofwel numismatiek. Hij beschreef jarenlang munten waarvan de focus vaak op de Belgische exemplaren lag, maar nu zocht hij het dichter bij huis. “Ik krijg nog elke week mensen over de vloer die de betekenis en waarde van hun gevonden muntjes willen kennen”, vertelt Grispen. “Voor mij is het een passie om de oorsprong en geschiedenis te achterhalen en ik vond het tijd om het geld dat op het grondgebied van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren gevonden werd, in kaart te brengen. Ik heb hier drie jaar aan gewerkt en er de 150 meest opmerkelijke exemplaren uitgehaald. Voor de documentatie klopte ik aan bij collega’s wereldwijd. Onder meer specialisten uit Nederland, Groot-Brittannië en zelfs Canada hebben me geholpen.”

 1483

 Twee millennia aan opgegraven en gevonden munten worden beschreven. “De munten zijn van musea en verzamelaars. Vaak werden ze gevonden met metaaldetectoren. Iedereen die heeft geholpen beschikt over een officiële erkenning en liet zich registreren. Er zitten ook enkele stukken bij die ik zelf heb gevonden, maar het merendeel komt van elders, al lagen ze wel in Maaseikse grond.”

 Daartussen enkele winstgevende exemplaren, die op veilingen intussen een veelvoud van hun oorspronkelijke waarde hebben. “Maar ik heb voornamelijk naar de geschiedkundig interessante munten gekeken. Zo zit er een gouden munt van Jan Van der Marck uit 1483 tussen. Die werd wereldwijd nog nooit in natura teruggevonden, maar werd in de zomer van 2016 in Heppeneert opgegraven. Het gaat om een munt die een stukje mist.”

 

 Munthuis

 Maar Grispen werpt ook een blik op de eigen muntslag van Maaseik. “De Maas zorgde ervoor dat de stad zeer belangrijk was in de historische handelsroutes. Veel teuten of rondtrekkende handelaars passeerden hier, wat ervoor zorgde dat hier veel verschillend geld in omloop was. De waarde van de centen werd berekend op basis van de gebruikte grondstof en zijn gewicht. Dat was ook nog zo in de periode 1582 tot 1646, toen Maaseik zijn eigen munthuis had waar munten werden geslagen. Een uitzonderlijk gegeven, want geld werd slechts op enkele plaatsen gemaakt. Een van de munten die ik heb beschreven dateert uit die tijd en was een vergissing, want ze werd in spiegelschrift geslagen.”

 Ook beschrijft de Neeroeterenaar gevonden muntgewichten en besteedt hij aandacht aan valse centen. “Valsmunters zijn van alle tijden”, zegt Grispen hierover.

Bij elke beschreven munt staan foto’s op ware grootte, maar wie enkele exemplaren in het echt wil zien kan hiervoor nog bij Musea Maaseik terecht. Daar loopt momenteel nog de tentoonstelling ‘Na eeuwen opgepiept. Van lood tot goud’. “Je kan er onder meer twee gouden exemplaren uit 1647 bewonderen”, besluit Grispen.

 

Info: ‘Opmerkelijke muntvondsten op Maaseiker Grondgebied. Van de Kelten tot Wereldoorlog II’ (19 euro). ISBN: 9789460793981. Te koop bij de boekhandels en ’t Krantje in Neeroeteren

 


HBVL 15/12/2015
HBVL 15/12/2015
Reportage over Hendrik Vandebroek "Passeur WOI" met Ronny Witting